ฟรี
  • กลุ่มอำนวยการ
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ต้อนรับ รอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสุทธินาถ ทานนท์ นางกิตติมา เย็นกาย และนายสโมสอน หนองสูง ในวาระโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2