ฟรี
  • กลุ่มอำนวยการ
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่ตั้ง/แผนผัง

กลุ่มอำนวยการ
9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0-3262-1445 0-3262-3 โทรสาร 0-3262-1807

ขอเส้นทางไปที่ กลุ่มอำนวยการ

เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12
ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120