ฟรี
  • กลุ่มอำนวยการ
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21